За нас

Обучителен център WINDBG е регистриран през 2022г. Фирмата е насочена към
организиране и провеждане на технически и свързани с безопасността обучения, в
сферата на възобновяемите енергийни източници по международни стандарти . Курсовете, които се провеждат в центъра са съгласно
предварително одобрени програми от международни организации. WINDBG разработва внедрена система за
управление на качеството по ISO 9001:2015, включваща предоставянето на услуги по
подготовка и провеждане на подготвителни курсове за придобиване на правоспособност
и курсове за безопасност и допълнителна подготовка на кадри обслужващи и
поддържащи ветрогенератори

Запознайте се с екипа ни!

Радослав Калчев

Радослав Калчев

Управител / Собственик
Онник Мердинян

Онник Мердинян

Управител / Собственик
Д-р Александър Кирилов

Д-р Александър Кирилов

Инстуктор
Д-р Владимир Добрев

Д-р Владимир Добрев

Инстуктор
Димитър Бакалов

Димитър Бакалов

Инстуктор
Димитър Борисов

Димитър Борисов

Администратор